Thông báo về quan hệ đối tác chiến lược: Sota Solutions x Zoho

Mục đích của sự hợp tác này là cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô
2 tháng 2, 2024 bởi
Uyen Duong

Sota Solutions vinh dự trở thành Đối tác chiến lược của Zoho vào tháng 3 năm 2023, với sứ mệnh cung cấp và tư vấn giải pháp phần mềm độc đáo và mạnh mẽ dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Mục đích của sự hợp tác này là góp phần phát triển hệ sinh thái ERP, cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp tối ưu hóa quản lý tài nguyên và quy trình kinh doanh trong tổ chức. Bằng cách tinh giản các quy trình, giúp doanh nghiệp giảm các chi phí không cần thiết, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc và tạo môi trường linh hoạt, giúp tổ chức dễ dàng thích ứng với sự năng động của thị trường.

Sota Solutions partner with Zoho
Công bố quan hệ đối tác chiến lược của Sota Solutions với Zoho

Hợp tác để thúc đẩy hệ sinh thái Zoho

Vào năm 2023, Sota Solutions đã nắm bắt cơ hội hợp tác với Zoho vì nhận ra tầm nhìn của Zoho trong việc củng cố, hỗ trợ đưa ra các giải pháp đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Bên cạnh đó, cả hai phía công ty còn có chung hướng đi là muốn mở rộng ra ngoài các ứng dụng độc lập. Tất cả chúng tôi đều hình dung ra một nền tảng hợp nhất tích hợp liền mạch nhiều công cụ khác nhau, cho phép doanh nghiệp quản lý hoạt động của mình từ một trung tâm duy nhất.

Sự hợp tác của chúng tôi vẫn đang trên đà phát triển, hướng tới cam kết lâu dài và quan hệ đối tác hiệu quả giữa hai bên.

Giới thiệu về Zoho

Zoho, là một công ty phát triển phần mềm của Ấn Độ, được thành lập hơn 25 năm trước và trọng tâm của Zoho Corporation là các công cụ kinh doanh và giải pháp CNTT dựa trên web, bao gồm cả bộ ứng dụng văn phòng, nền tảng quản lý vạn vật kết nối Internet và bộ phần mềm quản lý CNTT.

Zoho applications

Giới thiệu về Sota Solutions

Sota Solutions applications

Nhận thấy nhu cầu ứng dụng ERP tại thị trường trong nước, Sota Solutions đã hợp tác với Zoho để cùng triển khai các dự án ERP cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Là một phần của tập đoàn công nghệ Sota Holding, Sota Solutions nắm giữ hệ sinh thái công nghệ hàng đầu ở khu vực APAC. Bên cạnh việc tư vấn, xây dựng và phát triển các giải pháp công nghệ cao, hệ thống vận hành, phần mềm, website, game, tập đoàn đang tích cực thúc đẩy việc cung cấp các giải pháp liên quan đến hệ thống ERP/CRM cho khách hàng toàn cầu.